Wednesday, June 19, 2013

Cấm nói dối có 4 điều cần chú ý (nói rõ hơn bốn điều cấm mở rộng trong giới cấm nói dối trong ngũ giới)

Cấm nói dối có 4 điều cần chú ý (nói rõ hơn bốn điều cấm mở rộng trong giới cấm nói dối trong ngũ giới)

*************************
Giới cấm nói dối trong ngũ giới không chỉ cấm việc nói dối, nói sai sự thật mà cấm bốn điều như sau:

a) Nói lưỡi đòn xóc nhọn hai đầu để làm cho cả đôi bên có sự nghi ngờ, hiềm khích lẫn nhau.

b) Nói thêm bớt như chuyện có nói không, chuyện không nói có hay cố bôi son trét phấn cho việc nhỏ trở thành chuyện lớn.

c) Lời nói độc ác hung hăng như chưởi rủa, mắng nhiếc, trù ẻo, hăm dọa ...

d) Nói lời hoa mỹ trau chuốt cốt để làm mê hoặc lòng người. Tất cả các hình thức trên đây đều thuộc về loại nói dối cả.

(TT. Thích Bảo Lạc)