Saturday, June 22, 2013

Có ai làm lỗi chi mà phải được tha thứ? (câu chuyện đạo)

Có ai làm lỗi chi mà phải được tha thứ? (câu chuyện đạo)

********************
Một thiền sinh hỏi: “Thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?” Vị sư phụ đáp:“Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”.

Vài hôm sau, người đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi như xong”. Sư phụ đáp:“Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra và thương yêu họ”.Người đệ tử gải đầu"Tha thứ thôi cũng đã quá khó, lại phải thương họ thì...Thôi được con sẽ làm"

Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo: “Tốt! Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy”.

Lần sau người đệ tử trở lại, lần này tin tưởng rằng mình đã học xong bài vở. Người đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ!

Sư phụ cười: “Vậy thì con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì mà con tha thứ hay không tha thứ?”.

(Sưu Tầm)

Ghi chú thêm của trang Facebook Phật Pháp Địa Tạng Vương Bồ Tát: câu chuyện thấm đượm sâu sắc triết lý Phật giáo, đặc biệt là ở đoạn văn cuối của câu chuyện, là đoạn trình bày rất sơ lược mấu chốt cho an lạc, giải thoát dưới góc nhìn Phật giáo, các bạn hãy suy ngẫm để hiểu rõ hơn ý nghĩa đó nhé. Chúc tất cả an lành. A Di Đà Phật...