Wednesday, June 19, 2013

KINH VÔ LƯỢNG THỌ - PS Tịnh Không chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994 ( bản đầy đủ 29 cuốn )

KINH VÔ LƯỢNG THỌ - PS Tịnh Không chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994 ( bản đầy đủ 29 cuốn )


Biên soan : Gia đình cư sĩ Diệu Âm Diệu Bảo

Chân thành cúng dường quý đạo hữu

Chúc quý đạo hữu thân tâm thường lạc, vạn sự tốt lành, gia đình hạnh phúc, một đời này quyết tâm niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

http://www.mediafire.com/download/m9b487hj9bympxu/KINH_VO_LUONG_THO_PS_Tinh_Khong_giang_(29_cuon).pdf