Saturday, June 1, 2013

Sám Hối Tội Phá Thai

ॐ_ Sám Hối Tội Phá Thai

•••••••••••••••••••••••••••••
Vì thuở ban đầu chưa hiểu Đạo
Con đã vô tình giết chết thai nhi
Nay thành tâm sám hối đấng Từ Bi
Con kính lạy mười phương chư Phật

Kính lạy đức A Di Đà Phật
Cúi xin Người xá tội cho con
Nguyện từ nay mãi mãi không còn
Không tái phạm thêm lần nào nữa

Với thai nhi mẹ thành tâm sám hối
Tội lỗi này biết gửi vào đâu
Giờ mẹ đây chỉ biết dập đầu
Xin con trẻ đừng oán hờn thêm nữa

Cuộc sống mẹ xưa kia nhiều chật vật
Đã mê mờ ái dục lại có con
Nếu sinh con thì khổ sở khôn lường
Nên mẹ phải đành cam lòng từ bỏ

Mẹ cứ ngỡ phôi thai vài tuần tuổi
Thì không hình, không tướng, chẳng linh hồn
Nên phá bỏ đã không ngần ngại
Và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến con

Đâu hay hồn phách con vất vưởng
Không áo, không cơm, chẳng phụng thờ
Bơ vơ, lầm lũi ngoài sương gió
Trong cảnh cô hồn thật tối tăm

Nhìn thấy chị em mình sung sướng
Được mẹ cưng chiều, được ấm no
Được cha ôm ấp trong thương mến
Nhìn lại riêng mình lắm khổ đau

Mẹ ơi ! Sao nỡ đành như thế !?
Con cũng là con của mẹ mà
Đứa thương, đứa bỏ ngoài mưa gió
Oán hận dâng trào mẹ biết không ?

Bởi thế nên con quyết trả thù
Gia đình ly tán, hận ngàn thu
Làm cho anh chị đều hư hỏng
Tài sản bay theo gió mịt mù

Hỡi các con! Mẹ vô cùng ân hận
Mẹ dập đầu sám hối cùng các con
Hãy thứ tha khi mẹ vẫn sống còn
Và cùng mẹ về đây tu tập

Đây giọt sữa đầu đời con hãy uống
Như uống tình mẹ, nuốt vào tâm
Các con ơi! Xin hãy nép vào lòng
Cho mẹ được ôm con lần cuối

Mẹ tha thiết mong con thứ tội
Ân hận này biết thuở nào nguôi ?
Các con ơi! Hỡi các con ơi !
Xin thứ tha, ngàn lần xin tha thứ

Lần đầu tiên mẹ đặt tên, đặt họ
Hãy mau về niệm Phật cùng nhau
Cùng thành tâm xin phát nguyện về
Nơi thế giới TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

Con cúi lạy ĐỨC A DI ĐÀ PHẬT
Xin từ bi tiếp độ vong linh
Những thai nhi đều được vãng sanh
Về thế giới an lành nơi CỰC LẠC…

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Kính mong đại chúng cùng nhập từ bi quán nhất tâm niệm Phật cầu cho tất cả các thai nhi do nghiệp, duyên không lành được vãng sanh về thế giới an lành và cũng vì những người mẹ cũng do vòng lẫn quẫn nghiệp, duyên chẳng lành của kiếp làm người mà phải bỏ đi mạng sống của những sinh linh bé bỏng. Nhờ tha lực của đại chúng mà phần nào an ủi, giúp cho họ có được sự sáng suốt, quay đầu sám hối tội phá thai và sẽ không lập lại sai lầm đó !

Nam Mô Đại Hùng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Đao Lợi Thiên Cung Thọ Phật Chúc Lụy U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

( sưu tầm Phật Tử )