Saturday, June 1, 2013

thơ về tứ đại

ॐ_ Hãy hành xử như đất

Đất hiền lành đôn hậu
Dù người trồng hoa cỏ
Vứt rác rến hôi thối
Khạc nhổ hay tưới nước
Thanh tịnh hay bất tịnh
Đất chấp nhận tất cả
Không mảy may phản kháng.

ॐ_ Hãy hành xử như nước

Nước hiền lành đôn hậu
Dù người làm ô nhiễm
Giặt giũ vứt rác rến
Khạt nhổ gây hao tổn
Thanh tịnh hay bất tịnh
Nước chấp nhận tất cả
Không mảy may phản kháng.

ॐ_ Hành xử như không khí

Dù người thải vào đấy
Mùi thơm mùi hôi thối
Văng vào đó lời nói
Ái ngữ hay ác ngữ
Thanh tịnh hay bất tịnh
Không khí chấp nhận tất cả
Không mảy may phản kháng.

ॐ_ Hãy hành xử như lửa

Lửa hiền lành đôn hậu
Dù người đốt lửa lên
Bằng chất dơ hay sạch
Cẩn thận hay bất cẩn
Thực vật hay động vật
Thanh tịnh hay bất tịnh
Lửa chấp nhận tất cả
Không mảy may phản kháng.